Bladeren van de plant afhalen

Bladeren van de plant afhalen

Bladeren weg halen is wel een vereiste bij veel soorten planten.
Als bladeren elkaar overlappen heeft de bovenste volle zon en de gene daar onder een beetje.
De bladeren die daar onder zitten hebben zeer weinig licht dus de fotosynthese is verre van
optimaal.
Dit kost eigenlijk allen maar energie van je plant die je liever in je bloemen hebt.
Een ander bijkomstig iets is dat deze bladeren ook over toppen heen zitten die geen licht
krijgen.
Deze kunnen zich hier door niet goed ontwikkelen en zullen zeer weinig geven.
Ook kan het zo zijn dat je bladerdek te dik is waar door vocht er niet meer door heen kan
en een hoge luchtvochtigheid
tussen je gewas ontstaat wat de verdamping niet ten goede komt en in een later stadium
zelfs schimmels en toprot op kan leveren.
Het blad weg halen wat onder de oksel van een zijtak zit zorgt er voor dat de zijtak zich
beter ontwikkeld en groter en sterker wordt.
Als je veel blad hebt kan je al beginnen om deze weg te halen.
Daarna kijk je welke bladeren in je bovendek er boven topjes zitten, deze kan je ook weg halen.
De onderste blaadjes weg halen waarvan je al ziet dat ze vrij zinloos zijn.
En als laatste, mocht je dek dan nog gesloten zijn dan kan je in het midden dek bladeren weg
halen tot het licht
heel lichtjes de grond raakt.
Meer blad heeft je plant niet nodig voor een goede sapstroom, verdamping en fotosynthese.
De open structuur zal je midden en onderdek zeker vermeerderen.
Als je bladeren in een vroeg stadium weg haalt zullen er meer bladeren komen en de kleinere
bladeren zullen groter worden.
Hier door kan het zijn dat je dit in een later stadium moet herhalen.
Haal niet elke dag een blad weg maar pluk alles in 1x, de plant raakt er namelijk gestressed van
en dit heb je liever 1x goed
dan elke dag een beetje.
Twee weken voor je oogst is het ook aan te raden om blad weg te halen om je planten een hormonale boost te geven en
meer licht door de plant heen te laten gaan om alles in het middendek en onderdek goed te laten
rijpen en afharden.
Zo heb je veel minder fluff en wordt het ook allemaal wat dikker en voller.
De meeste bladeren zijn in dit late stadium toch vrij zinloos, de plant moet afrijpen.
Als laatste nog even een opmerking, je kan de bladeren weg halen door ze met je nagel door te
halen of met een
schaartje of mesje er af te halen.
Ga niet lopen trekken aan bladeren waardoor er meer schade aan je plant komt dan nodig is.